Omgevingsvergunningen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. Het aanvragen van een dergelijke vergunning kost veel tijd en bevat vaak complexe technische vraagstukken. Wij nemen het traject van de aanvraag van een omgevingsvergunning graag bij u uit handen.