Voor het McDonald’s restaurant in Ochten hebben wij ten behoeve van de uitrol van McCafé de signage mogen leveren en monteren.
Buiten is het dak voorzien van een logo McCafé (2 meter) volgens nieuw concept. Tevens zijn de beide totems aangepast en voorzien van nieuwe panelen met het McCafé beeldmerk. Hierbij is direct de interne verlichting aangepast zodat de beeldmerken op de juiste wijze uitlichten.
Uiteraard zijn in het restaurant de inmiddels bekende beeldmerken “Bestellen”en “McCafé” gemonteerd.
Ook dit restaurant is nu McCafé-ready.

Reacties zijn gesloten.