Iedereen heeft recht op de zorg. HWW Zorg wil dat iedereen dan ook kan leven op de manier het beste bij hem of haar past. HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie welke bekend is met de omgeving en zorg op maat biedt. De cliënt staat hierin centraal en multiculturaliteit is een onderwerp van betekenis. HWW Zorg beschikt over 11 locaties in heel Den Haag.
Voor de locatie aan de Binckhorstlaan hebben wij onlangs de lichtreclame mogen plaatsen. Dit bestaat hier uit een aluminium lichtbak van 3 meter breed en 1.40 hoog . De tekst , beeldmerk en onderliggende contour zijn hierbij uitgelaserd en achterlegd met 3 mm dik gedecoreerd Plexiglas.
De scheidingen tussen de glazen delen van de verdiepingen in het trappenhuis zijn extra geaccentueerd middels LED-contouren .
Ook deze opdracht is weer met “zorg” uitgevoerd .

Reacties zijn gesloten.